Шимановський А.В. Українська наукова школа зварних будівельних металоконструкцій

Шимановський А.В.

Доповідь присвячена 70-річному ювілею Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського.

У доповіді висвітлено становлення української наукової школи зварних металевих конструкцій у період з 1980 по 2014 рік. Описані кращі проекти інституту, наукові напрями, імена і досягнення вчених, наукові публікації і монографії. Особливо відмічена взаємодія Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського з Інститутом електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України і Гданської політехніки.

Abstract

The paper is dedicated to the 70th anniversary of V. Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Construction.

The paper highlights the establishment of the Ukrainian scientific school of welded metal constructions in the period from 1980 to 2014. The best projects of the Institute, the scientific directions, the names and achievements of scientists, scientific publications and monographs are described. The cooperation of V. Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Construction with the E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Gdansk University of Technology is highlighted particularly.

Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського є галузевою комплексною науково-дослідною і проектною організацією, що спеціалізується на дослідженні та проектуванні будівельних металоконструкцій. Історія інституту бере початок із грудня 1944 року, коли у Києві було відкрито Особливе проектне бюро з відновлення мостів, на базі якого в 1960 році було створено Державний проектний інститут «Укрпроектстальконструкція». У 1983 році його було реорганізовано в науково-дос­лідний та проектний інститут, що став на терені колишнього СРСР одним із провідних науково-дослідних інститутів у галузі металевих конструкцій. У 1994 році інститут було перетворено у відкрите акціонерне товариство «УкрНДІ­проектстальконструкція», а у 2010 році він набув свій остаточний статус. З 1980 року до 2000 року інститутом керував видатний вчений – член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член Академії будівництва України, доктор технічних наук, професор Віталій Миколайович Шимановський, який зробив значний внесок у підняття статусу інституту, становлення і розвиток його наукових шкіл, розширення тематики наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної та експериментальної бази. Відзначаючи цей внесок інститут названо його ім’ям..На сьогодні Український інститут сталевих конструкцій імені В.Н.Шимановського є головним науково-дослідним і проектним інститутом сталевих конструкцій будівельного комплексу України, який визначає технічну політику в галузі металобудування й формує нормативну базу для розрахунків і проектування сталевих і алюмінієвих конструкцій. Це знайшло відображення в рішеннях:

 • Кабінету Міністрів України, згідно яких інститут увійшов до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
 • Мінрегіону України, згідно яких інститут за результатами державної атестації галузевих науково-дослідних організацій атестовано та віднесено до групи «А» (організації, що можуть визначати та впливати на державну науково-технічну політику) і йому надано статус базової організації з науково-технічної діяльності у сфері будівництва за напрямом “Будівельні металеві конструкції”, в тому числі з розроблення норм і стандартів для розрахунку й проектування сталевих та алюмінієвих конструкцій;
 • Міністерства освіти і науки України, згідно якого інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Організаційна структура інституту включає вісім комплексів: науково-дослідний, проектний, виготовлення та монтажу металоконструкцій, адміністративно-управлінський, фінансово-економічний, адміністративно-правовий, експлуатації та розвитку і комплекс відокремлених структурних підрозділів. До складу комплексу з виготовлення та монтажу металоконструкцій входить експериментально-виробнича база загальною площею 7000 м2, обладнана сучасним технологічним і високопродуктивним металообробним, зварювальним, випробувальним, вантажопідіймальним і автотранспортним обладнанням, що дозволяє виготовлювати біля 8000 т металоконструкцій на рік.

Інститут має розгалужену територіальну структуру. Центральне виробництво розташовано у Києві, а відокремлені структурні підрозділи – у Маріуполі, Харкові, Дніпропетровську, Полтаві, Броварах, Луганську, Борисполі, Донецьку, Одесі та Львові. Для забезпечення соціальних потреб і оздоровлення працівників інституту функціонує база відпочинку на березі Чорного моря у Скадовську.

Основними напрямами діяльності інституту є:

 • виконання науково-дослідних і проектних робіт у галузях енергетики, залізничного і автомобільного транспорту, авіації й космонавтики, телекомунікацій, радіо і телебачення, металургії, суднобудуванні, харчовій промисловості, будівельній індустрії, житловому будівництві, об’єктах громадського (у тому числі спортивного) і цивільного призначення;
 • експертиза проектів, обстеження технічного стану існуючих металоконструкцій усього спектру промислових, громадських і цивільних будівель, споруд і вантажопідіймальних механізмів й розроблення методів, технічних рішень і проектів із їх підсилення й реконструкції;
 • розроблення, виготовлення та експериментальне дослідження нових прогресивних типів металоконструкцій;
 • розроблення методів і алгоритмів розрахунку металевих конструкцій будівель і споруд та створення на їхній основі систем автоматизованого проектування;
 • реалізація програм локалізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему в межах міжнародного проекту SIP (ShelterImplementationPlan);
 • створення нормативної бази будівництва в Україні та на міждержавному рівні.

Останнім часом інститут успішно розширює сфери свого впливу і освоює нові важливі напрями діяльності, серед яких в першу чергу необхідно виділити виконання функцій генерального проектувальника і генерального підрядника, в тому числі для низки об’єктів державного і національного значення. Таким чином інститут виконує у тісній взаємодії із замовниками замкнений комплекс робіт: наукові дослідження – проектування – виготовлення – монтаж металоконструкцій, тобто працює «під ключ».

Інженерний і науковий потенціал інституту складають фахівці, що працюють у галузі десятки років. При загальній кількості 850 працівників, 730 є дипломованими інженерами, 28 з яких мають наукові ступені докторів і кандидатів наук. В інституті працюють один член-кореспондент Національної академії наук України, сімнадцять дійсних членів і чотири члени-кореспонденти українських і п’ять дійсних членів міжнародних галузевих академій та асоціацій. Кожного року інститут поповнюється молодими спеціалістами – випускниками вищих навчальних закладів.

Фахівці інституту відомі в професійних колах багатьох країн світу. Вони беруть активну участь у роботі міжнародних з’їздів та конференцій, є авторами понад 340 патентів та винаходів, 1070 статей та доповідей, 170 монографій. З часу створення інституту його фахівцями розроблено більше 25 тисяч проектів металевих конструкцій для будівництва нових і реконструкції діючих промислових і цивільних споруд у 40 країнах світу.

Серед найбільш важливих об’єктів, у проектуванні та будівництві яких брав участь інститут, – Ново-Липецький, Орсько-Халіловський, Руставський та Сарканайський металургійні комбінати; завод «Електросталь» ім. Тевосяна; металургійні заводи в Бокаро (Індія), Сейдишехері (Туреччина), Аннабі (Алжир), Аджаокуті (Нігерія); ангарні корпуси в аеропортах Борисполя, Донецька, Миколаєва, Шереметьєва, Внукова, Куйбишева, Якутська, Магадана, Гавани; телевізійні вежі в Санкт-Петербурзі, Києві, Єревані, Ташкенті, Харкові, Тбілісі; мостові переходи через р. Дніпро – ім. Є.О.Патона в Києві та по греблі Дніпрогесу в Запоріжжі, через р. Смотрич у Кам’янець-Подільському; споруди морських причалів, резервуари і газгольдери, ангари для ремонту авіатехніки, монументи, склади та сховища.

З 1986 року інститут бере участь у програмах локалізації наслідків аварії на ЧАЕС. За участю його провідних спеціалістів виконано проектування несучих конструкцій покриття існуючого об’єкта «Укриття» і стабілізація та підсилення вентиляційної труби 3-го і 4-го енергоблоків ЧАЕС. Напрацьована в інституті база даних містить об’єкти, які становлять значний промисловий та військово-промисловий потенціал.

За генеральними проектами інституту практично створена індустрія виготовлення металевих конструкцій в Україні – побудовано та реконструйовано Житомирські заводи металевих та огороджувальних конструкцій; Кам’янець-Подільський завод легких металевих конструкцій; Дніпропетровський ім. І.В.Бабушкіна, Маріупольський, Запорізький, Миколаївський заводи металевих конструкцій; Броварський завод алюмінієвих конструкцій. У Російській Федерації за проектами інституту побудовано Шадринський, Батайський та Виксуньський заводи металевих конструкцій.

Серед об’єктів останніх років, проектування яких виконано фахівцями інституту, можна відзначити: відділення безперервного лиття сталі на Алчевському, Єнакієвському, Таганрогському та Дніпропетровському ім. Г.І.Пет­ровського металургійних комбінатах; відділення оцинкування автолиста на Череповецькому металургійному комбінаті; трубопрокатний цех Виксуньського заводу металевих конструкцій; комплекс будівель і споруд терміналу перевантаження технічної сірки унікального морського торгового порту в Усть-Лузі (Російська Федерація), який має пропускну спроможність до 10 млн. тон сірки на рік і здатен приймати судна водотоннажністю до 70000 тон; цех грануляції шроту маслоекстракційного заводу в Полтаві; резервуарні парки нафтопроводу Одеса-Броди в Южному і Бродах, нафтопереробних заводів в Ужгороді й Надвірній, нафтотерміналу в Іллічівську; вокзальний комплекс станції Київ-Пасажирський; Монумент на честь проголошення незалежності України; виставкові та торгівельні центри в Києві й Харкові й ряд інших.

Також слід відзначити проекти реконструкції доменних печей № 2 металургійного комбінату «Азовсталь» і № 2 та №5 металургійного комбінату ім. Ілліча, агломераційного цеху металургійного комбінату «Запоріжсталь», реконструкцію київських мостів через р. Дніпро – ім. Є.О.Патона, висячого Паркового на Труханів острів, Вантового через гавань.

Особливий наголос слід зробити на важливих спортивних об’єктах, опрацьованих або адаптованих останнім часом фахівцями інституту, у тому числі пов’язаних із чемпіонатом Європи 2012 року з футболу, а саме: стадіонах ОСК «Металіст» у Харкові, НСК «Олімпійський» у Києві, «Україна» у Львові, «Дніпро Арена» у Дніпропетровську, ФК «Динамо» ім. В.В.Лобановського у Києві, «Донбас Арена» у Донецьку, СК «Металург» в Артемівську, СК «Ювілейний» у Сумах, БК «Азовмаш» у Маріуполі, СТЦ ім. В.В.Лобановського у Києві, СК «Спартак» у Києві, фізкультурно-спортивному комплексі «Олімп» у Южному Одеської області, спортивно-оздоровчому комплексі «Центр фристайла» у Мінську та інших. Про високий рівень проектів яскраво промовляє факт відзначення їхніх авторів високими державними нагородами, в тому числі Державними преміями України і званням заслуженого будівельника України.

Інститут — ініціатор упровадження у вітчизняне будівництво нових технічних рішень у галузі монтажу, таких як метод підрощування та метод насування, автор інших оригінальних технічних і технологічних розробок. Вказані рішення і розробки були не тільки впроваджені при проектуванні й будівництві великої кількості об’єктів, серед яких можна відмітити Київську телевізійну вежу, Велику високовольтну залу в Запоріжжі, цехи холодної і гарячої прокатки вуглецевих сталей на Ново-Липецькому металургійному комбінаті, завод радіально-свердлувальних верстатів в Одесі, скульптуру Матері-Батьківщини музею Великої Вітчизняної війни й будівлю Культурного центру «Український дім» у Києві тощо, а й відзначені високими урядовими нагородами України і СРСР.

За активною участю спеціалістів інституту проводиться робота Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, Науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин при Президії Національної академії наук України та Науково-технічної ради Мінрегіону України. Інститут, як базова організація Мінрегіону України, взяв безпосередню участь у виконанні доручення Президента України N 1-1/509 від 17 квітня 2002 р. при розробленні Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки (в частині будівельних металевих конструкцій), яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів N 351-р від 11 червня 2003 р. Цією Концепцією передбачається розроблення Державної науково-технічної програми «Ресурс», а також галузевих і регіональних програм, на які покладається здійснення заходів щодо реалізації державної політики із забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель і споруд у певній галузі або регіоні.

Як було зазначено вище, інститут є головною науково-дослідною та проектною організацією в галузі металобудування України. Дослідження, що проводяться в інституті, відрізняються високим науковим рівнем і широтою тематики. Головними з них є:

 • забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд й інженерних мереж;
 • прогнозування та визначення шляхів розвитку металоконструкцій;
 • розроблення й дослідження нових типів металевих конструкцій для пріоритетних напрямів науки й техніки;
 • розроблення методів і технічних рішень із підсилення й реконструкції будівельних металоконструкцій;
 • створення оптимальних уніфікованих зварних конструкцій, сортаментів гнутих та гнуто-зварюваних профілів;
 • розроблення й удосконалення методів розрахунку металевих конструкцій будівель та споруд і створення на їхній основі систем автоматизованого проектування;
 • розроблення інформаційних систем і баз даних.

Особливої уваги приділяється в інституті створенню нової і вдосконаленню існуючої нормативної бази будівництва та її гармонізації із світовими та Європейськими нормами. Тільки останнім часом розроблено 26 нормативних документів, серед яких можна особливо відзначити: ДБН «Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; ДБН «Навантаження і впливи. Норми проектування»; ДБН «Сталеві конструкції»; ДБН «Захист металевих конструкцій від корозії. Норми проектування»; ДБН «Технічна експлуатація та інженерний захист будівельних конструкцій і споруд, оцінювання технічного стану і визначення залишкового ресурсу».

В інституті створені наукові школи, які визнані як в Україні, так і поза її межами, в тому числі:

 • теорії розрахунку й проектування лінійно-протяжних і великопрольотних просторових конструкцій будівель і споруд;
 • оптимального проектування металоконструкцій;
 • автоматизації розрахунку і проектування просторових конструкцій будівель та споруд;
 • теорії надійності споруд;
 • теорії розрахунку й проектування висотних споруд;
 • формоутворення конструкцій.

Розвиток і застосування сучасних обчислювальних комплексів дозволяє фахівцям інституту виконувати розрахунки об’єктів будь-якого ступеня складності та проводити оригінальні дослідження стосовно статики та динаміки споруд, нелінійних висячих і вантових систем, різноманітних динамічних ефектів і впливів, надійності при змінних навантаженнях, пружньопластичної роботи матеріалу, оптимального проектування, уніфікації елементів, розробки сортаментів тощо.

Наприкінці, з урахуванням викладеного вище, можна зазначити, що багаторічний досвід і професіоналізм працівників, постійне підвищення їхньої кваліфікації – запорука стабільності інституту та його подальшого розвитку.

V. Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Construction is a branch complex scientific research and design organization, which is specialized on research and design of  metal constructions. The history of he Institute begins from December 1944, when Special Design Bureau on renewal of bridges was created,on the basis of which in 1960 State Design Institute “Ukrproektstalkonstruktsia” was established. In 1983 it was reorganized into the scientific research and design Institute, which became on the territory of the former USSR one of the leading research institutes in the field of metal engineering. In 1994 the Institute was reorganized into Open Joint Stock Company “UkrRDIsteelconstruction”, and in 2010 it acquired its final status. Since 1980 till 2000 the Institute was headed by a prominent scientist − the Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Full Member of the Construction Academy of Ukraine, Doctor of Engineering Sciences, professor Vitaliy N. Shimanovsky, who made a significant contribution to raising the status of the Institute, the establishment and development of scientific schools, to expansion of subjects of scientific researches, strengthening its material, technical and experimental base. Noting this contribution the Institute was named after him.Today, V. Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Construction is the main scientific research and design institute of steel construction of the Ukraine’s building complex, which determines technical policy in the field of metal engineering and forms the normative basis for analysis and design of steel and aluminium structures. This is reflected in the decisions of:

 • the Cabinet of Ministers of Ukraine, according to which the Institute was included in the list of enterprises that are of strategic significance for economy and safety of the state;
 • the Ministry of Regional Development of Ukraine, according to which, on the results of governmental certification of branch research organizations, the Institute has been certified and rated in category group “A” (organizations, which may determine and influence on state scientific and technical policy) and awarded the status of base organization for scientific and technical activity in the field of construction on the assignment “Building metal structures”, including development of norms and standards for analysis and design of steel and aluminium structures;
 • the Ministry of Education and Science of Ukraine, according to which the Institute is entered into the State Register of scientific institutions, which are supported by the state.

The organizational structure of the Institute includes eight complexes: Research, Design, Metalwork Fabrication and Erection, Managerial, Financial, Economic, Administrative and Legal complexes, Maintenance and Development and the complex of Detached Structural Subdivisions. The complex Metalwork Fabrication and Erection  includes experimental and production base of  7000 m2 total area, equipped with modern high-tech and high-performance metal-processing, welding, testing, load-lifting and transporting equipment, which allows to produce about 8000 tons of steelwork per year.

The Institute has extensive territorial structure. The central premises are located in Kiev and detached branches are in cities Mariupol, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Brovary, Lugansk, Boryspil, Donetsk, Odessa and Lviv. To provide for the social needs and health improvement of employees of the Institute, there is a Holiday Hotel functioning on the Black Sea coast in Skadovsk.

The main lines of the Institute’s activity are:

 • research and design works in the field of power engineering, railway and motor transport, aviation and astronautics, telecommunications, radio and television, metallurgy, shipbuilding, food industry, construction industry, housing construction, objects of public (including sports) and civil purpose;
 • project appraisal, technical condition survey of existing metalwork of the entire spectrum of industrial, public and civil buildings, structures and lifting mechanisms and development of methods, technical solutions and designs concerning their strengthening and reconstruction;
 • development, production and experimental research of new advanced types of metalwork;
 • development of methods and algorithms concerning structural analysis of metal structures of buildings and construction worksand creation of computer-aided design systems on their basis;
 • realization of the programs concerning localization of consequences of the accident at the Chernobyl NPP and transforming the Shelter object into an ecologically safe system within the framework of the international project SIP (Shelter Implementation Plan);
 • creation of normative base for construction in Ukraine and at the international level.

In recent years the Institute is successfully expanding its sphere of influence and developing new important activity lines, among which it is necessary to emphasize foremost the functions of General Designer and General Contractor, including for a number of objects of state and national significance. Thus, in close cooperation with customers, the Institute carries out a closed complex of works: scientific research — design — manufacturing — erection of metal constructions, i.e. works on “turnkey” basis.

Engineering and scientific staff of the Institute includes specialists working in the industry for decades. When the total number of employees is 850, 730 of them are certificated engineers, 28 of which have scientific degrees of doctors and candidates of sciences. The Institute has one corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, seventeen full members and four corresponding members of the Ukrainian academies and five full members of the international specialized academies and associations. Every year the Institute is replenished with young specialists − graduates from higher educational institutions.

Specialists of the Institute are known in professional circles of many countries. They take an active part in the work of international congresses and conferences, are authors of more than 340 patents and inventions, 1070 articles and papers, 170 monographs. Since the establishment of the Institute its specialists have developed more than 25 thousand designs of metal structures for construction of new and reconstruction of existing industrial and civil works in 40 countries.

Among the most important objects, of which the Institute took part in design and construction, are steel mills in cities Novo-Lipetsk, Orsk-Khalilovo, Rustavi and Sarkanais; the plant “Electrostal” named after Tevosyan; steel mills in Bokaro (India), Seydishehir (Turkey), Annaba (Algeria), Ajaokuta (Nigeria); hangar buildings at the airports ofcities Boryspil, Donetsk, Mykolaiv, Sheremetyevo, Vnukovo, Kuibyshev, Yakutsk, Magadan, Havana; television towers in cities St-Petersburg, Kyiv, Yerevan, Tashkent, Kharkiv, Tbilisi; bridge crossings over the river Dnepr named after Paton in Kyiv and Dniproges dam in Zaporizhzhia, over the riverSmotrych in Kamianets-Podilskyi; constructions of sea quays, tanks and gas-holders, hangars for repair of aircraft, as well as monuments, warehouses and storages.

Since 1986 the Institute participates in programs of localization of consequences of accident on ChNPP. Under participation of key experts the design of load-bearing roof structures of the existing «Shelter» object and the stabilisation and strengthening of ventilation stack of the 3rd and 4th power units of the Chernobyl NPP are implemented. The database worked out in the Institute contains projects, that are a significant industrial and military-industrial potential.

According to general designs of the Institute the industry of metal construction fabrication has been practically created in Ukraine − following works have been built and reconstructed: the steelwork plant and the enclosing structures factory in Zhytomyr; light-weight construction plant in Kamianets-Podilskyi; I.V. Babushkin steelwork plant in Dnipropetrovsk, steelwork plants in cities Mariupol, Zaporizhzhia, Mykolaiv; the plant of aluminium structures in Brovary. In the Russian Federation on the Institute’s designs the steelwork plants in cities Shadrinsk, Bataisk and Vyksa have been built.

Among the objects of recent years, that have been designed by specialists of the Institute, are the following: steel continuous casting compartments of steel mills in cities Alchevsk, Yenakiieve, Taganrog and Dnipropetrovsk plant named afterG.I. Petrovsky; compartment of automobile-body sheet galvanizing at the Cherepovets steel mill; pipe-rolling workshop of  Vyksa steelwork plant; the complex of buildings and facilities of the terminal for technical sulphur handling of a unique sea trade port in Ust-Luga (Russia), which has a capacity of 10 million tons of sulphur per year and is able to receive vessels of up to 70,000 tons; oil-seed meal granulation workshop of sunflower oil extraction plant in Poltava; tank farms of Odessa-Brody pipeline in cities Yuzhny and Brody, refineries in citiesUzhgorod and Nadvirna, oil terminal in Illichivsk; building complex of Kyiv-Passazhyrsky station; the Monument dedicated to Declaration of Independence of Ukraine; exhibition and shopping centres in cities Kyiv and Kharkiv, and several others.

Also of note are the projects of reconstruction of blast furnace № 2  of iron and steel works “Azovstal”, blast furnaces № 2 and №5 of Ilyich iron and steel works, sintering workshop of steel works “Zaporizhstal”, reconstruction of Kyiv bridges over the river Dnepr − Paton bridge, Park suspension-bridge to Trukhaniv island, the cable bridge over the harbour.

Special emphasis should be placed on the important sports objects, designed or adapted recently by the specialists of the Institute, including those related to the Football Championship of Europe 2012, namely the stadiums of OSC “Metalist” in Kharkiv, NSC “Olimpiyskiy” in Kyiv, “Ukraine” in Lviv, “Dnipro-Arena” in Dnipropetrovsk, FC “Dynamo” named after V.V. Lobanovsky in Kyiv, “Donbass-Arena” in Donetsk, SC “Metallurg” in Artemivsk, SC “Yuvileiny” in Sumy, BC “Azovmash” in Mariupol, STC named after V.V. Lobanovsky in Kyiv, SC “Spartak” in Kyiv, sports complex «Olympus» in city Yuzhny of Odessa region, sports complex “Freestyle Center” in Minsk and other. High level of projects is vividly proved by the fact, that their authors have been awarded with high state awards, including the Ukraine State Prizes and the title of the Honored Builder of Ukraine.

The Institute is the initiator of introducing of new technical solutions in the domestic construction in the field of installation, such as the top-down constructionmethod and launching method, the author of other original technical and technological developments. These solutions and developments have been not only introduced in design and construction of many objects, among which we can point to Kyiv TV tower, Great high-voltage room in Zaporizhzhia, carbon steel cold and hot rolling workshop at the steel mill in city Novo-Lipetsk, radial drilling machines plant in Odessa, Motherland-sculpture of the Great Patriotic War Museum and the building of the Cultural Center «Ukrainian House» in Kyiv, etc., but also marked with high governmental awards of Ukraine and the USSR.

With active participation of specialists of the Institute the work of the Interdepartmental Commission on scientific-technological security is carried out at the Council of National Security and Defence of Ukraine, as well as of Scientific Coordination and Expert Council for problems of service life and safe operation of structures, constructions and machines at the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine and Scientific-Technical Council of the Ministry of Regional Development of Ukraine. The Institute as a basic organization of the Ministry of Regional Development of Ukraine, took part in fulfilling the orders of the President of Ukraine N 1-1/509, dd. 17 April 2002, concerning development of the concept of the State Program for ensuring technological safety in the key branches of the economy (in terms of metal constructions), which is approved by the order of the Cabinet of Ministers № 351-R dd. 11 June 2003. This concept envisages the development of the State scientific-technical program “Resource”, as well as branch and regional programmes entrusted with the implementation of measures on realization of the state policy on ensuring reliability and safe operation of buildings and construction works in a particular industry or region.

As mentioned above, the Institute is a leading research and design organization in the metal engineering of Ukraine. Research works carried out at the Institute are characterized with high scientific level and broad range of subjects. The main of them are:

 • ensuring reliability and safe operation of buildings, construction works and engineering networks;
 • forecasting and defining the ways of development of metal constructions;
 • development and study of new types of metal constructions for the priority directions of science and technology;
 • development of methods and technical solutions for strengthening and reconstruction of metal constructions;
 • creating optimal unified welded structures, the assortment of roll-formed and bent-welded sections;
 • development and perfection of methods concerning structural analysis of buildings and constructions and creation of computer-aided design systems on their base;
 • development of information systems and databases.

Special attention is paid in the Institute to creation of new and improvement of existing regulatory basis for construction and its harmonization with international and European standards. Only for the last years 26 regulatory documents have been developed, among which particularly noteworthy are the state building norms: DBN “General principles providing reliability and constructive safety of buildings, constructions, building structures and foundations”; DBN “Loads and influences. Standards for design”; DBN “Steel structures”; DBN “Protection of metal structures against corrosion. Standards for design”, DBN “Maintenance and engineering protection of building structures and constructions, assessment of technical condition and residual resource”.

In the Institute the scientific schools have been created, which are recognized both in Ukraine and abroad, including:

 • theory of analysis and design of linear-extended and large-span spatial structures of buildings and construction works;
 • optimal design of metal structures;
 • automation of analysis and design of spatial structures of buildings and construction works;
 • theory of structural reliability;
 • theory of analysis and design of high-rise buildings;
 • shaping of structures.

Development and application of modern computer complexes allow the specialists of the Institute to perform analysis of objects of any complexity and to conduct original research concerning statics and dynamics of structures, nonlinear suspension and cablestructural systems, various dynamic effects and influence, reliability under variable loads, elasto-plastic behaviorof material, optimal design, unification of elements, assortment development, etc.

In the end, taking into account the above, it can be noted that the long-term experience and professionalism of employees, continuous improvement of their qualification is a pledge of the Institute’s stability of further development.

 

 

Posted in Статьи.